7.5.12.

Izborani izbori

Prvi: Ja ću da nacrtam krst.

Druga: Ja ću da nacrtam prst... srednji. Zapravo, ne prst, nego ono na šta se misli kada se pokaže srednji prst.

Treći: Ja ću da nacrtam kukasti krst... Tj. ono kada hoćeš da nacrtaš jetrvu, a umeš samo svastiku.

Četvrta: Ja ću da nacrtam šaku. To je ono kada hoćeš da predstaviš šaku jada, a nacrtaš samo šaku, pošto ne znaš šta je jad.


((Pretpostavlja se da je ovako vođen dijalog među prvim umetnicima u pećini.))


Treći: Da li mi crtamo iz viška ili manjka?

Prvi: Iz manjka?

Četvrta: Iz viška sebe i manjka izbora?

Druga: Iz premanjka sebe i previška opcija? 


((Nagađa se da su ovde već pripremili svoje listiće, samo nismo sigurni zašto su ih zvali listićima, kada je reč o zidićima pećine. Izgleda da deminutiv nije dovoljan, potrebna je malo jača laž.)) 


Četvrta: Izborana sam.

Prvi: Izbori se sa borama.

Druga: Lako je zboriti.

Treći: Ja stalno zborim, umaram se, a nikako da se umorim.

Svi osim Trećeg: Mi smo umorni.

((Smatra se da su ovde nacrtali to što su imali, misleći da su nešto bitno učinili. I zaista, nakon samo nekoliko vekova, u nekom gradu, na nekom mestu, u neko vreme, neki ljudi su pričali neke priče i dotakli se nekih veza koje osvetljavaju neke motive pojave pećinske umetnosti))

10 коментара: